יום 12 אפריל 2019, עודכנו הוראות "חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2106" ("החוק").

 

 • החוק קובע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי, איסופם ממקורות מידע, שמירתם במאגר מידע מרכזי של בנק ישראל,
  ומסירתם ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי,
  תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ופרטיותם. בהתאם להוראות החוק,
  החברה רשאית לבקש מלשכת אשראי כהגדרתה בחוק חיווי בשאלה אם לתת אשראי ללקוח לשם התקשרות עימו בעסקת אשראי,
  ובכוונתה לממש זכותה זו.
  למען הסר ספק, כל עסקה הכרוכה במתן אשראי על ידי החברה תהיה כפופה לנתוני האשראי שיתקבלו אצל החברה

 
 

في 12 نيسان 2019 ، تم تحديث  قانون بيانات الائتمان ،  ("القانون").

 

 • القانون يحدد عملية شاملة لتنظيم لمشاركة بيانات الائتمان، جمعها من مصادر المعلومات، والاحتفاظ بها في مخزن المعلومات المركزي لبنك إسرائيل، وتسليمها إلى مكاتب الائتمان لمعالجتها ونقلها، بين معطيي  بطاقات الائتمان لبين الاخرين، من خلال حماية مصالح العملاء وخصوصيتهم.
  وفقًا لتعليمات القانون ، يجوز للشركة أن تطلب من مكتب الائتمان كما هو محدد في قانون تقرير فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي منح العميل الدخول في معاملة ائتمانية، وبهدف ممارسة هذا الحق.
  لتجنب الشك، تخضع كل معاملة التي تتطلب لبطاقات الائتمان من قبل الشركة تكون تابعة لبيانات الائتمان التي تتلقاها الشركة.