HOT mobile – הוט מובייל
כניסה לשירות עצמי
תוכניות ומבצעים
SIM
חינם
דקות, הודעות ו-50GB גלישה לשנתיים
55 ₪ לחודש למשך שנתיים
 • שיחות ו- SMS
 • 300 דקות שיחה לחו"ל ל-31 יעדים
 • הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי*
 • ספק אינטרנט ביתי ב 9.90 ש"ח לחודש למשך שנה

למידע נוסף
לפרטים נוספים:

SIM עד הבית תוך 3 ימים​​

בהתאם לתנאי התכנית והמבצע. 

*הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי, בצירוף שני מנויים ומעלה.

הטבת הספק האינטרנט הינה לניצול חד פעמית ע"י הלקוח.

נפח גלישה 50GB שלאחריהם תחסם הגלישה

בתום ניצול הדקות הכלולות בהטבת השיחות לחו"ל, יחול חיוב בהתאם למחירון העדכני של  בתום ניצול הדקות הכלולות בהטבת השיחות לחו"ל, יחול חיוב בהתאם למחירון העדכני של  HOT 017

שיחות ו SMS ליעדים סלולריים בארץ בשימוש הוגן וסביר (עד 3,300 דקות זמן אויר/הודעות SMS במחזור חיוב. תעריף חריגה 10 אג' לדקה/SMS)

 

SIM
חינם
דקות, הודעות ו-30GB גלישה לשנתיים
44 ₪ לחודש למשך שנתיים
 • שיחות ו- SMS
 • 200 דקות שיחה לחו"ל ל-31 יעדים
 • הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי*​
 • ספק אינטרנט ביתי ב 9.90 ש"ח לחודש למשך שנה

למידע נוסף
לפרטים נוספים:

SIM עד הבית תוך 3 ימים​

בהתאם לתנאי התכנית והמבצע. 

*הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי, בצירוף שני מנויים ומעלה

הטבת הספק האינטרנט הינה לניצול חד פעמית ע"י הלקוח.

נפח גלישה עד 30GB שלאחריהם תיחסם הגלישה.

בתום ניצול הדקות הכלולות בהטבת השיחות לחו"ל, יחול חיוב בהתאם למחירון העדכני של HOT 017

שיחות ו SMS ליעדים סלולריים בארץ בשימוש הוגן וסביר (עד 3,300 דקות זמן אויר/הודעות SMS במחזור חיוב. תעריף חריגה 10 אג' לדקה/SMS)

SIM
חינם
דקות, הודעות ו-10GB גלישה לשנתיים
39.90 ₪ לחודש למשך שנתיים
 • שיחות ו- SMS 
 • גלישה עד 10GB
 • הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי*
 • ספק אינטרנט ביתי ב 9.90 ש"ח לחודש למשך שנה

למידע נוסף
לפרטים נוספים:

SIM עד הבית תוך 3 ימים

בהתאם לתנאי התכנית והמבצע. 

*הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי בכפוף לצירוף שני מנויים ומעלה לתוכניות הכלולות במבצע

נפח גלישה עד 10GB שלאחריהם תואט הגלישה

הטבת הספק האינטרנט הינה לניצול חד פעמית ע"י הלקוח

שיחות ו SMS ליעדים סלולריים בארץ בשימוש הוגן וסביר (עד 3,300 דקות זמן אויר/הודעות SMS במחזור חיוב. תעריף חריגה 10 אג' לדקה/SMS)

​​​
לחץ להפעלת כרטיס SIMלחץ להפעלת כרטיס SIM
חו"ל
 
מתקשרים לחו"ל?
לקוחות כל החברות הצטרפו ל-HOT 017 ודברו 1500 דקות.
רק ב-
14.90₪ לחודש
לפרטים והצטרפות
 
 
טסים לחו"ל?
רק ב- HOT mobile מדברים ומסמסים לישראל מאירופה, מארה"ב או מקנדה
 
 
 
ONEONE