חיבור הטבה אישית

ההטבה האישית מיועדת ללקוחות HOT mobile (להלן: "החברה") שהינם בעלי מוגבלות מסוג שמיעה ו/או ראיה בלבד.

ההטבה האישית מקנה נפח גלישה של 150% מנפח הגלישה המוצע ע"י החברה באותה עת ללקוחות פרטיים

ההטבה תינתן בעת רכישה או חיבור לתכנית הכוללת את נפח הגלישה הגבוה ביותר המוצע כאמור

ההטבה מוגבלת למנוי אחד בלבד ללקוח

​​​​​​​​​​​​​​

אימות פרטי לקוח

11