דף שינוי תכנית ללקוחות HOT mobile
כניסה לשירות עצמי

שינוי תכנית

 

דגשים למצטרפים למבצעי ללא הגבלה:

ניתן לצרף למבצעי "ללא הגבלה" עד 6 מנויים, הכל תחת אותו קוד לקוח ואמצעי תשלום וליהנות מדמי השימוש הרלבנטיים כמפורט בטבלה מטה ועל פי נספח מבצע "ללא הגבלה למשך שנתיים
לקוח שיבחר לשנות מסלול ו/או להצטרף לתכנית שאינה כלולה במבצע ביחס למנוי שהצטרף ו/או לנתק ו/או לנייד המנוי כאמור, לא ימשיך ליהנות מתנאי המבצע.
 
דגשים למצטרפים למבצע כולל שיחות מחו"ל:
• במסגרת ההצטרפות לתכנית זו, תוענק הטבה חד פעמית המקנה 1GB גלישה סלולרית ביעדים נבחרים בחו"ל. ההטבה תינתן באופן חד פעמי בלבד, וזאת למשך 30 ימים מיום החיבור לתכנית זו במערכות החברה. בסיום ניצול נפח הגלישה הסלולרית ו/או עם תום התקופה לניצול נפח הגלישה כאמור, ייחסם מכשירך לגלישה מזדמנת בחו"ל באופן מיידי.
• ההטבה מיועדת ללקוחות פרטיים לשימוש אישי, הוגן וסביר של המנוי (עד 500 יחידות מכל סוג; דקות יוצאות לישראל ונכנסות מישראל בלבד, הודעות SMS לישראל בלבד) במדינות נבחרות (כמפורט בדף התכנית) ואינה מיועדת לשימוש מסחרי. בתום ניצול מכסת הדקות והסמסים הכלולים בהטבה יחויב המנוי בסך של 89 אג' לכל דקת שיחה יוצאת/נכנסת לישראל והודעתSMS  ביעדים הנבחרים בלבד.
• בגין דקת שיחה מקומית/בינלאומית תחויב בסך של 2.9 ₪.
• מומלץ לקרוא את המדריך "מטיילים בראש שקט" באתר בכתובת: http://bit.ly/2ifyXOa
 
מבצעים ללא הגבלה למשך שנה: 


מבצעים ללא הגבלה למשך שנתיים:


* בתום תקופת ההטבה, יעודכנו דמי השימוש החודשיים בהתאם למפורט בטופס המבצע
 

 

לתשומת לבך,
 ביצוע שינוי תכנית/מבצע יחויב בתשלום דמי מעבר ע"פ הפירוט בטבלה שלהלן:


נא מלא את הפרטים הבאים ולחץ על כפתור המשך
 
יש למלא את מספר הטלפון של אחד המנויים עבורם תרצה לבצע שינוי תכנית
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
 
הטבת האינטרנט הביתי ניתנת למימוש פעם אחת בלבד ללקוח
למימוש ההטבה נא מלא את הפרטים הבאים:
האם קיימת בביתך תשתית אינטרנט? שדה חובה
איזו תשתית אינטרנט קיימת בביתך? שדה חובה
ההצטרפות לתכנית, "Mobile+" מותנית בקיום תשתית
אינטרנט בביתך, נא בחר תכנית אחרת.
11