שירות ותמיכה - נושאים כספיים

החשבונית שלך

לנוחיותך הסבר על מבנה החשבונית החודשית שלך

לפרטים נוספים
מחירון שירותים ופעולות חד פעמיות

עלויות חיבור וניתוק שירותים, ופעולות חד פעמיות

לפרטים נוספים
תעריפי חיוג לשירותים ומספרים מיוחדים

לפירוט התעריפים