HOTmobile FIX אקספרס

 

רקע כללי

שירות תיקון ובדיקה במקום, בכל מרכזי השרות של HOT mobile הניתן ללקוחות כל החברות במחיר משתלם במיוחד.
תיקון מקצועי ואמין. שימוש בחלפים מקוריים ובאיכות גבוהה.
 
 

מי יכול להשתמש בשירות?

לקוחות כל החברות אשר ברשותם מכשירים הנמכרים ע"י HOT mobile.
 

מחיר השירות

עלות בדיקה-50 ₪.
במידה ותימצא תקלה, התיקון יהא בהתאם למהות התקלה ועד 200 ₪.
במידה והתקלה מחייבת תיקון בעלות הגבוהה מ-200 ₪, יתואם הנושא מול הלקוח, מראש.
 

הערות ודגשים:

תינתן אחריות על התיקון למשך 30 יום ממועד ביצוע התיקון.
תיקון המכשיר מתבצע במקום עד שעתיים.
​​