HOT Mobile - טפסים להורדה

טפסים להורדה

לנוחיותכם ריכזנו טפסים לביצוע פעולות שונות. לביצוע פעולה כלשהי הורידו את הקובץ המתאים, מלאו אותו ושלחו אלינו בפקס 053-5500300, או במייל לכתובת service@hotmobile.co.il או בדואר, ואנו נדאג לטפל בו תוך 3 ימי עסקים מרגע קבלתו.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​שאלון - פרטי.pdfשאלון - פרטי.pdf​​​​​​​​01​

  

הוראת קבע 


 
 
 

עלון תכנים פוגעניים

 
 
 

טופס פירוט שימושים

 
יש למלא את הטופס ולחתום עליו. בקשה לפירוט שימושים תטופל רק עם קבלת טופס חתום ע"י הלקוח.
 
 

טופס העברת בעלות

 
יש למלא את הטופס ולהחתימו ע"י הלקוח הנוכחי והלקוח החדש ולצרף העתקים של תעודות הזהות והספחים. בקשה להעברת בעלות תטופל רק עם קבלת טופס העברת בעלות חתום והעתקי תעודות זהות והספחים. השירות כרוך בתשלום בהתאם למחירון HOT mobile המפורסם באתר החברה
 
 

טופס גישה לשירותים

 
הגדרות גישה לשירותים באמצעות המכשירים הסלולריים המחויבים בחשבון הטלפון
 
 

שינוי שיוך מפעיל בינלאומי

 
הגדרת מפעיל בינלאומי דרכו יועברו השיחות בהן יחייג המנוי את הקידומת 00​
 
 

עדכון פרטי לקוח

 
עדכון כתובת ופרטי התקשרות
 
 

תנאים כלליים להתקשרות

 
פירוט תנאי ההתקשרות עם חברת HOT mobile
 
 

הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי

 
עדכון פרטי כרטיס אשראי במקום אמצעי התשלום הנוכחי
יש לצרף תצלום תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי לטופס המלא
 
 

בקשת ניוד של מספר טלפון נייד

 
הגשת בקשת ניוד למספר הטלפון
יש לצרף תצלום של אמצעי זיהוי (ת"ז, ח"פ, ח"צ, דרכון) וחשבונית טלפון אחרונה מחברת הסלולר הננטשת.
שים לב, כל הבעלים הרשומים אצל החברה הננטשת כבעלי הקו צריכים לחתום על הטופס.
 
 

חיבור שירותים

 
חיבור שירותים נוספים למנוי כגון: שירותי תוכן, שירות מוסיקה בהמתנה ועוד.​
 
 

שאלון

 
  • אופן קבלת החשבון ופרסום מספר הטלפון המחוייב בחשבון, במודיעין הטלפוני ("144") ובאינטרנט
    • הורד