רישום וחסימת ציוד קצה

מנוי יקר,
במקרה בו תודיע ל- HOT mobile כי ציוד הקצה שלך נגנב או אבד, HOT mobile תחסום את ציוד הקצה שלך, ללא תשלום ולא יאוחר משלושים דקות לאחר שווידאה את אמינות בקשתך.
 
לעניין זה "חסימה" הינה ביטול האפשרות של ציוד קצה רט"ן מלקבל שירותי רט"ן. מובהר כי האמור יחול רק ביחס לציוד קצה אשר שווק על ידי  HOT mobile או ציוד קצה אחר שהמנוי ביקש מ- HOT mobile לרשום את מספר הזיהוי שלו.
 
ככל וציוד הקצה שברשותך לא שווק לך על ידי HOT mobile באפשרותך לרשום את מספר הזיהוי שלו אצלנו. לצורך רישום מספר הזיהוי אנה פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 053*; 053-5003000
 
לידיעתך, בהתאם להוראות הדין, מספר הזיהוי של ציוד קצה שסופק על ידי HOT mobile נרשם אוטומטית במערכותינו.