מחירון שירותים ופעולות חד פעמיות

​סוג פעולה ​עלות
שירותי טלפון
​חסימת טלפון לשיחות יוצאות (עלות חודשית)  ​29 ₪
​שירותי דואר קולי ​7.9 ₪​
מספרי טלפון
שינוי מספר טלפון ​ ​29 ₪
שינוי תכנית/הטבה דמי מעבר חד פעמיים
ערוצי שירות/ פרונטאליים/טלפוניים​ ​49 ₪/ 89 ₪​
באתר​ ​49 ₪/ 89 ₪​

 

 

 

שירותים פיננסיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​עמלת גבייה 

 

 

 

 

​50 ₪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​בגין החזרת שיק שהופקד (טרם נפרע)​ ​13.9 ₪
עמלה בגין העדרה אמצעי תשלום ​14.9 ₪
​עמלת גביית חוב על ידי נציג (טלפוני/ פרונטלי)  ​19.9 ₪
​עמלת תשלום בבנק הדואר  ​13.5 ₪​
עמלה בגין שיק שחזר  ​13.9 ₪

המרת פרטי כרטיס אשראי בעסקת תשלומים ​

​39 ₪
עמלת הרשאה לחיוב חשבון​ 7.9 ₪​​
מסמכים 
​העתק חשבונית (דרך מוקד טלפוני)  ​9 ₪
העתק חשבונית ציוד ​ ​9 ₪
​כרטסת הנהלת חשבונות  ​9 ₪
​תדפיס מצבת ציוד  ​9 ₪
​דוחות מיוחדים  ​49 ₪
​הפקת אישור לקנס משטרה  ​9 ₪
פעולות כלליות
העברת בעלות ​ ​29 ₪
​הסרת חסימה למנוי שהטריד מוקד חירום  ​39 ₪
דיבורית לרכב
תיקון דיבורית ​ ​59 ₪
​התקנת דיבורית  ​199 ₪
​פירוק דיבורית  ​49 ₪
​פירוק והתקנת דיבורית באותו מועד  ​199 ₪

 

חשוב שתדע
המחירון מיועד ללקוחות HOT mobile.
כל המחירים שבמסמך זה כוללים מע"מ.
התעריפים במסמך זה, הינם בגין ביצוע פעולת חיבור/ניתוק של שירותים (אלא אם צוין אחרת), החיוב החודשי בגין השירותים יהא בהתאם לצריכה בפועל ובהתאם למחירון HOT mobile העדכני באותה עת והמתייחס לתכנית השימוש הרלוונטית.
ביצוע השירותים מותנה בתנאי תכנית השימוש במסגרתה מנוי הלקוח ובנהלי HOT mobile בנוגע לאספקת כל שירות ושירות.
המחירון מעודכן לתאריך המחירון מעודכן לתאריך 26.02.2020, חברת HOT mobile רשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת.​​​