שלום אורח,

מחירון שירותים

 
סוג פעולה
עלות
 
 
שירותי טלפון
 
חיבור/ ניתוק תיבה קולית
ללא חיוב
חיבור/ ניתוק שיחת ועידה
ללא חיוב
חיבור/ ניתוק שיחה מזוהה
ללא חיוב
חיבור עקוב אחרי (העברת שיחה)
ללא חיוב
ניתוק שיחה ממתינה
ללא חיוב
חיבור/ ניתוק שירות 43* (שיחה לא מזוהה) - ישראל
ללא חיוב
איפוס סיסמא בתיבה קולית
ללא חיוב
חסימת טלפון לשיחות יוצאות (עלות חודשית)
29 ₪
 
 
הודעות
 
חיבור/ ניתוק sms
ללא חיוב
חיבור/ ניתוק mms
ללא חיוב
 
 
אינטרנט, דאטה ותוכן
 
חיבור/ ניתוק אינטרנט סלולרי
ללא חיוב
חיבור/ ניתוק לשירות דאטה או תוכן
ללא חיוב
שליחת אפליקציה למכשיר
ללא חיוב
שליחת תוכן לאפליקציה
ללא חיוב
 
 
חו"ל
 
חיבור/ חסימה לחיוג בינלאומי
ללא חיוב
חיבור/ ניתוק שירות מירס חו"ל (Roaming)- שירותי נדידה)
ללא חיוב
חסימת טלפון לשיחות יוצאות/נכנסות בחו"ל - (השארת אופציית שיחות עם ישראל)
ללא חיוב
ביטול חסימת טלפון לשיחות יוצאות/נכנסות בחו"ל
ללא חיוב
שינוי מפעיל בינלאומי נבחר
ללא חיוב
קבלת מידע על תעריפי חו"ל
ללא חיוב
 
 
מספרי טלפון
 
שינוי מספר טלפון
39 ₪
מספרים מיוחדים - זהב
499 ₪
מספרים מיוחדים - כסף
349 ₪
מספרים מיוחדים - ארד
199 ₪
 
 
קבלת פירוט שיחות
 
פירוט שיחות חד פעמי/ קבוע
ללא חיוב
פירוט גלישה חד פעמי/ קבוע
ללא חיוב
פירוט הודעות sms חד פעמי/ קבוע
ללא חיוב
 
 
שירותים פיננסיים
 
תשלום חוב במרכז שירות
29 ₪
תשלום חוב בבנק הדואר
ללא חיוב
עמלה בגין אי כיבוד תשלום הוראת קבע
29 ₪
תשלום חוב באמצעות מוקד טלפוני
ללא חיוב
עמלה בגין החזרת שיק שהופקד (טרם נפרע)
13.9
עמלה בגין שיק שחזר
 13.9
המרת פרטי כרטיס אשראי בעסקת תשלומים
39  
עמלה לטיפול בהרשאה לחיוב חשבון הבנק (עלות חודשית)
5 ₪
הקמת הרשאה לחיוב חשבון הבנק
29 ₪
שינוי אמצעי תשלום לחיובים שוטפים
ללא חיוב
שינוי מועד חיוב חשבון הבנק
ללא חיוב
 
מסמכים
 
העתק הסכם התקשרות
9 ₪
העתק חשבונית (דרך מוקד טלפוני)
9 ₪
העתק חשבונית ציוד
9 ₪
כרטסת הנהלת חשבונות
9 ₪
תדפיס מצבת ציוד
9 ₪
דוחות מיוחדים
49 ₪
הפקת אישור לקנס משטרה
9 ₪
 
 
פעולות כלליות
 
שינוי תוכנית
ללא חיוב
העברת בעלות
49 ₪
עמלת טעינת חשבון פריפייד בכרטיס אשראי
ללא חיוב
הסרת חסימה למנוי שהטריד מוקד חירום
39 ₪
דמי ניתוק מכשיר
ללא חיוב
עדכון שם לקוח
ללא חיוב
פיצול קודי לקוח
ללא חיוב
 
 
דיבורית לרכב
 
תיקון דיבורית
59 ₪
התקנת דיבורית
199 ₪
פירוק דיבורית
49 ₪
פירוק והתקנת דיבורית באותו מועד
199 ₪
  
 
שירות תיקונים מקיף
  
 
 
מחירון שירות תיקונים מקיף (עלות חודשית)
 
שירות למכשיר Basic - שנה ראשונה ממועד רכישת המכשיר
(החל משנה שניה)
29 ₪ (39 ₪)
שירות למכשיר Classic- שנה ראשונה ממועד רכישת המכשיר
(החל משנה שניה)
39 ₪ (49 ₪)
שירות למכשיר Premium- שנה ראשונה ממועד רכישת המכשיר
(החל משנה שניה)
49 ₪ (64 ₪)
הסרת השירות
ללא עלות
 
 
מחירון השתתפות עצמית לבעלי שירות תיקונים מקיף
תיקון פלסטיקה / תצוגה
ללא חיוב
תיקון פלסטיקה / תצוגה – 2 ומעלה בשנה (ממועד רכישת המכשיר)
199 ₪
אובדן sim
ללא חיוב
קבלת מכשיר Basic חלופי- בעקבות אובדן/גניבה
199 ₪
קבלת מכשיר Basic חלופי- בעקבות אובדן/גניבה - תביעה 3 ואילך בשנה
(ממועד רכישת המכשיר)
259 ₪
קבלת מכשיר Classic חלופי- בעקבות אובדן/גניבה
875 ₪
קבלת מכשיר Classic חלופי- בעקבות אובדן/גניבה - תביעה 3 ומעלה בשנה
(ממועד רכישת המכשיר)
1,136
קבלת מכשיר Premium חלופי- בעקבות אובדן/ גניבה
1,099
קבלת מכשיר Premium חלופי- בעקבות אובדן/גניבה - תביעה 3 ומעלה בשנה
(ממועד רכישת המכשיר)
1,624 ₪
קבלת מכשיר Basic חלופי- בעקבות השבתה
159 ₪
קבלת מכשיר Classic חלופי- בעקבות השבתה
699 ₪
קבלת מכשיר Premium חלופי- בעקבות השבתה
849 ₪
 
 
מחירון ללקוחות ללא שירות תיקונים מקיף
 
בדיקת מכשיר
80 ₪
אובדן sim
40 ₪
תיקון תצוגה מכשיר Basic/ Classic
199 ₪
כל תיקון אחר מכשיר Basic/ Classic
199 ₪
תיקון תצוגה מכשיר Premium
499 ₪
תיקון אחר מכשיר Premium
199 ₪
 
    חשוב שתדע
-    המחירון מיועד ללקוחות פרטיים
-    כל המחירים שבמסמך זה כוללים מע"מ.
-    התעריפים במסמך זה, הינם בגין ביצוע פעולת חיבור/ניתוק של שירותים (אלא אם צוין אחרת), החיוב החודשי בגין השירותים יהא בהתאם לצריכה בפועל ובהתאם למחירון mobile HOT העדכני באותה עת והמתייחס לחבילת השימוש הרלוונטית.
-   ביצוע השירותים מותנה בתנאי חבילת השימוש במסגרתה מנוי הלקוח ובנהלי mobile HOT בנוגע לאספקת כל שירות ושירות.
-     המחירון מעודכן לתאריך 1.5.12, חברת HOT mobile רשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת
 
* ט.ל.ח
 
פרטים ותנאים נוספים על השירותים המפורטים לעיל ועל שירותים נוספים הקיימים ברשת hot mobile, ניתן למצוא בכתובת www.hotmobile.co.il
​מחירון השירותים המלא של הוט מובייל, מחירי השירותים השונים שאנו מעניקים כולל תא קולי, אינטרנט, שיחות לחו"ל ועוד