שירות מסר אישי

שירות מסר אישי הינו שירות הודעה, התרעה והנחייה קצרה של מערכת הביטחון הנשלחת באופן מידי, סלקטיבי וממוקד למנויים עם ציוד קצה רט"ן התומך בשימוש בטכנולוגיית Cell Broadcast ובהתאם לתנאי תיק השירות שנקבעו על ידי משרד התקשורת.
 
לידיעתך, מועד הספקת השירות ע"י הוט מובייל בע"מ טרם נקבע ובשלב זה השירות אינו פועל על גבי רשת הוט מובייל, אלא במסגרת נדידה פנים ארצית (ככל שקיימת) על גבי רשת של מפעיל אחר התומך בשירות, בכפוף למגבלות השירות אצלו. בפרט, השירות אינו ניתן בכל חלקי הארץ וקיימים מכשירים רבים שאינם תומכים בטכנולוגיית ה- Cell Broadcast ובשירות.