Info

עדכון פרטים אישיים

פרטים אישיים
איך אני מעדכן את הפרטים האישיים שלי?
ניתן לעדכן פרטים אישיים ב My HOT mobile (האזור אישי), לפרטים והרשמה
איך אני מעדכן / משנה את פרטי כרטיס האשראי שלי?
ניתן לעדכן פרטים אישיים ב My HOT mobile (האזור אישי), לפרטים והרשמה​
איך אני יכול לשנות את כתובת הדואר או הדוא"ל שלי?
ניתן לעדכן פרטים אישיים ב My HOT mobile (האזור אישי), לפרטים והרשמה
איך אפשר לשנות את מועד החיוב של החשבונית
במידה והחשבון החודשי משולם באמצעות כרטיס אשראי יש לפנות לחברת האשראי.
במידה והתשלום החודשי משולם באמצעי אחר יש לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 053*; 053-5003000 בשעות הפעילות
כיצד ניתן לבצע העברת בעלות?
העברת בעלות מבוצעת במרכזי השרות והתמיכה של HOT mobile בלבד ובעלות חד פעמית. לצורך ביצוע הפעולה, על שני הצדדים להגיע למרכז השירות. למרכז השרות והתמיכה הקרוב לביתך