תעריפון מטוסים ואניות

שירותי HOT mobile חו"ל נתמכים בחלק מציי המטוסים והאניות. לבדיקה, יש לפנות לחברת הספנות/ מטוסים, האם קיימת תמיכה למנויי HOT mobile. 
 
דקה יוצאת
בחיוג ישיר*
​דקה נכנסת ​דקה יוצאת בשירות
חו"ל משתלם
​SMS ​גלישה MB ​MMS
20 ₪ 10 ₪ 10 ₪ 3 ₪ 29 ₪ 4 ₪
     
*דקה יוצאת כוללת: דקת שיחת בחיוג ישיר לישראל, דקת שיחה מקומית, דקת שיחה בינלאומית.
 
 
חשוב שתדע
·         השרות כפוף לדין, לתנאים ולכיסוי הסלולרי המוצעים ע''י המפעילים בחו''ל .
·         לתשומת לבך, יתכן ובאזורים מסוימים (לדוגמא בקרבת החוף) השירות יינתן  ע"י אחד המפעילים המקומיים ובהתאם לתעריפון חו"ל באותו היעד.
·         חיוב שיחות הטלפון בחו"ל נעשה לפי יחידות מניה בנות 60 שניות. תקשורת הנתונים בחו"ל ‏מחושבת ביחידות של 10 Kb‏, כל חלק מיחידת מניה יחושב כאילו היה יחידת מניה ‏שלמה. ‏
·         HOT mobile  רשאית לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.
·         שיחות יוצאות ישירות, נכנסות, יוצאות באמצעות שירות חו"ל משתלם, SMS,  גלישה, שיחות ווידאו, MMS שבוצעו בחו"ל באופן מזדמן (שלא במסגרת ארנק חו"ל) מחויבים במע"מ בשיעור 0%.
·         ישנם מפעילים המחייבים את זמן השיחה מרגע הלחיצה על מקש ה - SEND לצורך חיוג ועד ללחיצה על מקש ה- - END לצורך ניתוק, גם אם לא התקיימה שיחה בפועל.
·         בחיוג בשירות חו"ל משתלם, החיוב בגין השיחה יחל ממועד המענה של המנוי לשיחה החוזרת ממערכת חו"ל משתלם. יודגש כי החיוב בגין השיחה יחול אף אם לא מומשה שיחה בפועל עם הנמען, מכל סיבה שהיא.
·         תעריפי הודעות ה- ‏SMS‏ הינם למספרים רגילים ב Hot mobile, במשלוח הודעת SMS מחוץ לרשת Hot mobile תתווסף עלות קישוריות כדין. משלוח SMS למנויים זרים בחו"ל,, יחויב בתוספת עלות משלוח הודעה לחו"ל כפי שמתעדכנת מעת לעת.בנוסף לתעריפים הנקובים בטבלה.
·         התעריפים אינם מתייחסים למשלוח SMS במסגרת שירותים אחרים, כגון שירותי מידע/תוכן ככל שקיימים או יהיו קיימים בעתיד. משלוח הודעת SMS זהה למספר נמענים יחויב על פי מספר הנמענים אליהם נשלחה ההודעה. החיוב בגין שירותי SMS חל על כל הודעה הנשלחת, ללא תלות בהגעתה ליעד המבוקש.
·         במקרה בו מותקנים במכשיר יישומים ו/או תכונות אשר מבצעות גלישה או סנכרון מעת לעת, יחויב המנוי  במלוא השימושים. בהיבט זה, מוטב לשקול השהיית  יישומים אלו בעת השהייה בחו"ל.במקרה בו מותקנים במכשיר יישומים ו/או תכונות אשר מבצעות גלישה או סנכרון מעת לעת, יחויב המנוי  במלוא השימושים. בהיבט זה, מוטב לשקול השהיית  יישומים אלו בעת השהייה בחו"ל.
​​​​