mirs

2 קווים במכשיר אחד

טובים השניים מן האחד
מירס שני קווים - שני קווי טלפון עם שני מספרים שונים במכשיר אחד, מהיום כבר לא תצטרך ללכת עם שני מכשירים על החגורה.מירס נותנת לך מכשיר אחד עם שני קווים... ואינסוף יתרונות:
  • קו אחד -לעסק וקו אחד למשפחה: אתה מחליט אם לקבל את השיחה.
  • מעבר מהיר בין שני קווי המירס - באמצעות מקש ה- # (בדגמים נבחרים).
  • השירות מובנה במכשיר.
  • ניתן לבחור ברינגטון שונה לכל קו.

איך תעבור מקו אחד לשני?

אפשרות א'*:
מעבר באמצעות מקש יעודי:
לחיצה ממושכת (למשך שניה אחת) על מקש ה-#.
 
אפשרות ב':
מעבר באמצעות בחירת סגנון קו 2:
לחיצה על מקש התפריט >> סגנונות >> ובחירת סגנון קו 2.
במכשירים שבהם לא מוגדר סגנון קו 2 ניתן להגדירו באופן הבא:
לחיצה על מקש התפריט >> סגנונות >> סגנון חדש >> שם: "קו 2", העתקה מתוך "ברירת מחדל", הגדרות טלפון >> קו פעיל: 2 (חזרה, חזרה) אישור.
 
רוצה מעבר קל ומהיר בין שני הקווים?
 
פנה למרכז השירות לצריבת התוכנה חינם במכשירך!
לבירור מספר הקו השני חייג: 222*