mirs

Fax2mail

רוצה לקבל פקסים ישירות למחשב שלך? נמאס לך לבזהז זמן ליד הפקס? רוצה להפסיק להתעסק עם ניירת? התחבר לשירות Fax2Mail ותוכל לעדכן את כל מכריך וחבריך כי מספר המירס שלך הוא מעתה גם מספר הפקס שלך.

 

יתרונות השירות:

    • לקבל פקסים ישירות לתיבת הדוא"ל - מספר המירס שלך הוא מעתה גם מספר הפקס שלך.
    • לשלוח ללא הגבלה כל תוכן ממחשבך האישי לכל פקס אחר מאתר משלוח הפקסים.
    • להדפיס, לשמור ולשנע כל הודעת פקס שהתקבלה.
    • לקבל הודעות קוליות לתיתבת הדוא"ל
    • להשאיר מזכרים קוליים (Memo) ע"י חיוג 37*

כמה זה עולה?
9.99 ש"ח למכשיר לחודש, או לכל חלק ממנו כולל מע"מ. 
מירס רשאית לשנות מעת לעת את תעריף השירות.
שירות משלוח פקסים ומזכרים אישיים כרוך בתשלום עבור שיחת טלפון לפי יעד החיוג, בהתאם לחבילת הלקוח.
השירות הוא באחריות חברת Vayosoft.
 
להורדת השירות שלח SMS עם הקוד 29992 למספר 5757
 
לפרטים נוספים 166* מהמירס

רישום לשירות באתר Vayosoft