שירותי ניהול מהשטח

מירס מתמחה במתן שירותים מבוסס GPS: ניהול עובדים, שירות וניהול צי רכב. שירותים המספקים מידע בזמן אמת, אודות מיקומם של רכבי ועובדי הארגון. השירותים מאפשרים קבלת תמונת מצב עדכנית בכל רגע, ניהול משימות העובדים בהתאם למיקומם בפועל, העברת מידע ועדכונים שוטפים מהמשרד לשטח ולהיפך, בהתאם לצרכי הארגון.​​​​​​​​​​​​

ניהול עובדים ניידים

 
 
 

ניהול ציי רכב

 
 
 

SMS ארגוני

 
 
 

חיבור למערכות הארגון