HOT mobile – הוט מובייל
כניסה לשירות עצמי
תוכניות ומבצעים
SIM
חינם
דקות, הודעות ו-50GB גלישה
49 ₪ לחודש למשך שנה
 • שיחות ו- SMS
 • 200 דקות שיחה לחו"ל ל-31 יעדים
 • הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי*
 • ספק אינטרנט ביתי ב 9.90 ש"ח לחודש למשך שנה

למידע נוסף
לפרטים נוספים:

SIM עד הבית תוך 3 ימים​​

בהתאם לתנאי התכנית והמבצע. 

*הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי, בצירוף שני מנויים ומעלה.

הטבת הספק האינטרנט הינה לניצול חד פעמית ע"י הלקוח.

נפח גלישה 50GB שלאחריהם תחסם הגלישה

בתום ניצול הדקות הכלולות בהטבת השיחות לחו"ל, יחול חיוב בהתאם למחירון העדכני של  בתום ניצול הדקות הכלולות בהטבת השיחות לחו"ל, יחול חיוב בהתאם למחירון העדכני של  HOT 017

 

SIM
חינם
דקות, הודעות ו-30GB גלישה
39 ₪ לחודש למשך שנה
 • שיחות ו- SMS
 • 100 דקות שיחה לחו"ל ל-31 יעדים
 • הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי*​
 • ספק אינטרנט ביתי ב 9.90 ש"ח לחודש למשך שנה

למידע נוסף
לפרטים נוספים:

SIM עד הבית תוך 3 ימים​

בהתאם לתנאי התכנית והמבצע. 

*הנחה בסך של 5 ₪ לחודש, למנוי, בצירוף שני מנויים ומעלה

הטבת הספק האינטרנט הינה לניצול חד פעמית ע"י הלקוח.

נפח גלישה עד 30GB שלאחריהם תיחסם הגלישה.

בתום ניצול הדקות הכלולות בהטבת השיחות לחו"ל, יחול חיוב בהתאם למחירון העדכני של HOT 017

תוכנית 10+ 2017
10₪ לחודש
 • ​100 דקות שיחה כלולות
 • 100 הודעות SMS כלולות
 • 100Mb נפח גלישה כלולים
למידע נוסף
לפרטים נוספים:

SIM עד הבית תוך 3 ימים

ללקוחות פרטיים, בשימוש אישי הוגן וסביר ליעדים רגילים בישראל

כרטיס ה-SIM בעלות חד פעמית של 30 ₪, יגיע עם שליח בתוך 3 ימי עסקים.​

בסיום נפח הגלישה החודשי הכלול בתכנית, תחסם הגלישה.​

לחץ להפעלת כרטיס SIMלחץ להפעלת כרטיס SIM
חו"ל
 
מתקשרים לחו"ל?
לקוחות כל החברות הצטרפו ל-HOT 017 ודברו 1500 דקות.
רק ב-
14.90₪ לחודש
לפרטים והצטרפות
 
 
טסים לחו"ל?
רק ב- HOT mobile מדברים ומסמסים לישראל מאירופה, מארה"ב או מקנדה
 
 
 
ONEONE