מחירון מידע והצטרפות לנוסעים לחו"ל | HOT Mobile
כניסה לשירות עצמי

מחירון - מידע והצטרפות


​​
החבילות תק​פות ל-30 יום ביעדים נבחרים. בכפוף לתנאי המבצע . בסיום נפח הגלישה ייחסם מכשירך לגלישה בחו"ל.
לקוח יקר, תשומת ליבך כי תעריף מוזל בחיוג לישראל באמצעות שירות "חו"ל משתלם" חל במדינות ספציפיות בלבד. ביעדים האחרים תעריף דקת שיחה באמצעות שירות "חו"ל משתלם" הינו כתעריף דקת שיחה ישירה לישראל ולכן מומלץ לבצע את החיוג באמצעות שיחה ישירה.
דקת שיחה ו-SMS לישראל תוקף חבילה נפח גלישה דמי חבילה
0.89 ₪ 30 ימים 1.5GB 149 שיחות וגלישה 1.5GB ביעדים נבחרים 51007329 תנאי חבילה
 
רכישה
 
0.89 ₪ 30 ימים 3GB 209 שיחות וגלישה 3GB ביעדים נבחרים 51006818 תנאי חבילה
 
רכישה
 
0.89 ₪ 30 ימים 5GB 249 שיחות וגלישה 5GB ביעדים נבחרים 51006820 תנאי חבילה
 
רכישה
 
0 ₪ 14 ימים 1GB יומי 299 HOTmobile חו"ל הכל כלול יעדים נבחרים 51006883 תנאי חבילה
 
רכישה
 
0.89 ₪ 1 ימים 1GB יומי 39 HOTmobile חו"ל משולבת יומית 51007308 תנאי חבילה
 
רכישה
 
דקת שיחה יוצאת מקומית/לישראל דקת שיחה נכנסת דקת שיחה לישראל בשירות חו"ל משתלם SMS לישראל מחיר MB לגלישה MMS
14.90 6.90 14.90 3.90 4.90 4
GSM 900
WCDMA 2100
GSM 1800
GSM 1800
GSM 1800, WCDMA 2100
חשוב שתדע
 • לתשומת ליבך, דקת שיחה מקומית ו/או דקת שיחה למדינות אחרות ללא רכישת חבילה תחויב בתעריף 14.9 ₪ לדקה. במסגרת החבילות המוצעות, תחויב דקת שיחה מקומית ו/או דקת שיחה למדינות אחרות בתעריף 5.9 ₪ לדקה.
 • תעריפי שירות חו"ל משתלם מיועדים לשיחות לישראל בלבד.
 • חיוב שיחות הטלפון בחו"ל נעשה לפי יחידות מניה בנות 60 שניות. תקשורת הנתונים בחו"ל מחושבת ביחידות של 10KB. כל חלק מיחידת מניה יחושב כאילו היה יחידת מניה ‏שלמה.
 • תשומת ליבך כי קיימים מפעילים בחו"ל המחייבים את זמן השיחה מרגע הלחיצה על מקש ה-SEND לצורך חיוג ועד ללחיצה על מקש ה- END לצורך ניתוק, גם אם לא התקיימה השיחה בפועל.
 • תעריפי משלוח הודעות ה-‏SMS‏ הינם למספרים רגילים בישראל. משלוח SMS למנויים זרים בחו"ל, יחויב בתוספת עלות משלוח הודעה לחו"ל כפי שמתעדכנת מעת לעת. בנוסף לתעריפים הנקובים בטבלה.
 • התעריפים אינם מתייחסים למשלוח SMS במסגרת שירותים אחרים, כגון שירותי מידע/תוכן ככל שקיימים או יהיו קיימים בעתיד.
 • משלוח הודעת SMS זהה למספר נמענים יחויב על פי מספר הנמענים אליהם נשלחה ההודעה. החיוב בגין שירותי SMS חל על כל הודעה הנשלחת, ללא תלות בהגעתה ליעד המבוקש.
 • שירות הגלישה בחבילה שרכשת תקף בשימוש במדינות ספציפיות בלבד. כמו כן, נפח הגלישה ניתן למימוש ברשתות ספציפיות בלבד הפועלות במדינות הנבחרות. בהקשר זה, תשומת ליבך כי במסגרת החבילה הנרכשת, גלישה במדינות הנבחרות באמצעות רשתות אחרות שאינן הרשתות שבחבילה, לא תתאפשר כלל, גם לא ע"י בחירה באופן ידני. למידע עדכני בדבר הרשתות הרלבנטיות בכל מדינה ומדינה, ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון 444*.
 • תשומת ליבך כי באפשרותך לחסום את הגישה לשירותי הגלישה בנדידה גם באמצעות תפריט ההגדרות במכשירך. במקרה בו מותקנים במכשירך יישומים ו/או תכונות אשר מבצעות גלישה או סנכרון מעת לעת, תחויב במלוא השימושים כאמור. בהיבט זה, מוטב לשקול את השהיית יישומים אלו בטרם או בעת השהייה בחו"ל.
 • שיחות יוצאות ישירות, נכנסות, יוצאות באמצעות שירות חו"ל משתלם, SMS, גלישה, שיחות ווידאו, MMS שבוצעו בחו"ל באופן מזדמן (שלא במסגרת החבילה) מחויבים במע"מ בשיעור 0%.
 • על מנת ליהנות מתעריפי שירות חו"ל משתלם במדינות בהן השירות חל, יש להפעילו מתוך תפריט יישומי SIM במכשיר לאחר הנחיתה בחו"ל לפרטים נוספים.
 • בחיוג בשירות חו"ל משתלם, החיוב בגין השיחה יחל ממועד המענה של המנוי לשיחה החוזרת ממערכת חו"ל משתלם. יודגש כי החיוב בגין השיחה יחול אף אם לא מומשה שיחה בפועל עם הנמען, מכל סיבה היא.
 • בהתאם להחלטת משרד התקשורת, החל מיום 1.4.14, שירותי הגלישה בחול חסומים. באפשרותך לפתוח חסימה זו באמצעות מוקד שירות הלקוחות 444* או בחתימה על טופס גישה לשירותים. אופן משלוח הטופס כמפורט באתר. במידה ובחרת לפתוח את מכשירך לגלישה בחו"ל, יש באפשרותך לבצע חסימה לגלישה בחו"ל באמצעות מכשירך. לפרטים נוספים פנה למוקד שירות הלקוחות 444*. וכן באפשרותך להצטרף לחבילת גלישה בחו"ל ‎באמצעות המוקד כאמור ובאמצעות האתר.
 • מידע על הכיסוי במדינה הרלבנטית, ניתן לקבל 24 שעות ביממה במוקד HOTmobile חו''ל בחיוג חינם 444* או 053-5353444 או בחיוג מחו"ל למספר 972-53-5353444+ (שיחת חינם).
 • השרות כפוף לדין, לתנאים ולכיסוי הסלולרי המוצעים ע"י המפעילים בחו"ל.
 • HOTmobile תהא רשאית לעדכן את תעריפי השירותים, מעת לעת.